شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اگاه کردن از رويداد هاي اجتماعي ايران .جهان

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
الان گروه تعطیل است.
ساعت دماسنج
گروه خبري ورويدادهاي اجتماعي
از ساعت 23 تا 23
vertical_align_top